PENGENALAN

Jabatan Sains MRSM Tun Mohammad Fuad Stephens Sandakan dianggotai oleh 11 orang tenaga pengajar dan 6 orang tenaga sokongan yang terdiri daripada pembantu makmal. Jabatan ini diketuai oleh seorang ketua jabatan iaitu Encik Mohd Fadzli bin Muhammad dan dibantu oleh 10 orang guru matapelajaran Fizik, Biologi, Kimia dan Sains. Jabatan Sains pula mempunyai 4 buah bilik Makmal Fizik,  4 buah bilik Makmal Kimia dan 4 buah bilik Makmal Biologi serta 3 buah bilik Makmal Sains.