PENGENALAN

Jabatan Sains MRSM Tun Mohammad Fuad Stephens Sandakan dianggotai oleh 8 orang tenaga pengajar dan 5 orang tenaga sokongan yang terdiri daripada pembantu makmal. Jabatan ini diketuai oleh seorang ketua jabatan yang kini masih dalam Lantikan baru dan dibantu oleh 8 orang guru matapelajaran Fizik, Biologi, Kimia dan Sains. Jabatan Sains pula mempunyai 4 buah bilik Makmal Fizik,  4 buah bilik Makmal Kimia dan 4 buah bilik Makmal Biologi serta 3 buah bilik Makmal Sains.