OBJEKTIF MRSM

MRSM DITUBUHKAN UNTUK MEMBERI KEMUDAHAN PELAJARAN DI PERINGKAT MENENGAH DAN PRA   UNIVERSITI DALAM BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI KEPADA PELAJAR-PELAJAR BUMIPUTERA YANG MEMPUNYAI KEBOLEHAN MENTAL YANG TINGGI DAN BERMINAT DALAM SAINS DAN TEKNOLOGI.