PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN MEMBERI LAYANAN PERKHIDMATAN KAUNTER YANG BERKUALITI

MELAKSANAKAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH DENGAN CEKAP DAN BERKESAN

MEMBERI PERKHIDMATAN YANG CEKAP DAN MEMUASKAN DALAM ASPEK PENGURUSAN, ASRAMA, KUALITI MAKANAN DAN KEBAJIKAN PELAJAR

MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DAN RAPI DALAM ASPEK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PELAJAR

MEMATUHI SEMUA POLISI, PROSEDUR DAN PROSES YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MARA

MELAHIRKAN PELAJAR-PELAJAR YANG SOLEH BERTARAF DUNIA